Ciri-ciri dari Jenis Puisi Baru
Pendidikan

Ciri-ciri dari Jenis Puisi Baru

Ciri-ciri dari Jenis Puisi Baru

Ciri-ciri dari Jenis Puisi Baru
Ciri-ciri dari Jenis Puisi Baru

Ciri puisi dari Jenis isinya :

a) Balada

Ciri-ciri balada

Balada jenis ini terdiri dari 3 (tiga) bait, masing-masing dengan 8 (delapan) larik dengan skema rima a-b-a-b-b-c-c-b. Kemudian skema rima berubah menjadi a-b-a-b-b-c-b-c. Larik terakhir dalam bait pertama digunakan sebagai refren dalam bait-bait berikutnya.

b) Hymne

Ciri-ciri hymne

Lagu pujian untuk menghormati seorang dewa, Tuhan, seorang pahlawan, tanah air, atau alma mater (Pemandu di Dunia Sastra).
Sekarang ini, pengertian himne menjadi berkembang. Himne diartikan sebagai puisi yang dinyanyikan, berisi pujian terhadap sesuatu yang dihormati (guru, pahlawan, dewa, Tuhan) yang bernafaskan ke-Tuhan-an.

c) Ode

Ciri-ciri ode

Ciri ode nada dan gayanya sangat resmi (metrumnya ketat), bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia, bersifat menyanjung baik terhadap pribadi tertentu atau peristiwa umum.

d) Epigram

Epigramma (Greek); unsur pengajaran; didaktik; nasihat membawa ke arah kebenaran untuk dijadikan pedoman, ikhtibar; ada teladan.

e) Romance

Romantique (Perancis); keindahan perasaan; persoalan kasih sayang, rindu dendam, serta kasih mesra

f) Elegi

Ciri-ciri elegi

Sajak atau lagu yang mengungkapkan rasa duka atau keluh kesah karena sedih atau rindu, terutama karena kematian/kepergian seseorang.

g) Satire

Satura (Latin) ; sindiran ; kecaman tajam terhadap sesuatu fenomena; tidak puas hati satu golongan (ke atas pemimpin yang pura-pura, rasuah, zalim etc)

Ciri puisi dari Jenis bentuknya :

a) Distikon

 • • 2 baris; sajak 2 seuntai
  • Distikon (Greek: 2 baris)
  • Rima –  aa
  –  bb

b) Terzina

Terzina (Itali: 3 irama)

c) Quatrain

 • • Quatrain (Perancis: 4 baris)
  • Pada asalnya ada 4 rangkap
  • Dipelopori di Malaysia oleh Mahsuri S.N.

d) Quint

Pada asalnya, rima Quint adalah /aaaaa/ tetapi kini 5 baris dalam serangkap diterima umum sebagai Quint (perubahan ini dikatakan berpunca dari kesukaran penyair untuk membina rima /aaaaa/

e) Sextet

 • • sextet (latin: 6 baris)
  • Dikenali sebagai ‘terzina ganda dua’
  • Rima akhir bebas

f) Septima

 • • septime (Latin: 7 baris)
  • Rima akhir bebas

g) Oktav

 • • Oktaf (Latin: 8 baris)
  • Dikenali sebagai ‘double Quatrain’

h) Soneta

ciri – ciri soneta :

 • · Terdiri atas 14 baris
 • · Terdiri atas 4 bait, yang terdiri atas 2 quatrain dan 2 terzina
 • · Dua quatrain merupakan sampiran dan merupakan satu kesatuan yang disebut octav.
 • · Dua terzina merupakan isi dan merupakan satu kesatuan yang disebut isi yang disebut sextet.
 • · Bagian sampiran biasanya berupa gambaran alam
 • · Sextet berisi curahan atau jawaban atau kesimpulan daripada apa yang dilukiskan dalam ocvtav , jadi sifatnya subyektif.
 • · Peralihan dari octav ke sextet disebut volta
 • · Penambahan baris pada soneta disebut koda.
 • · Jumlah suku kata dalam tiap-tiap baris biasanya antara 9 – 14 suku kata
 • · Rima akhirnya adalah a – b – b – a, a – b – b – a, c – d – c, d – c – d.

Sumber : http://bactrim-fr.info/top-education-lecturer-tech-blogs/